Børnenes Lystfisker Akademi

Fokus på lystfiskeri, personlig dannelse og inkluderende fællesskaber

AFLYSNING

Med udgangspunkt i situationen vi p.t. har omkring Corona Virus i Danmark, har vi desværre truffet den tunge beslutning, at udskyde vores ferielejre i sommerferien 2020 – til efterårsferien uge 42!

Fordi vores forening bygger på en beskeden økonomi, kan en aflysning i maj / juni måned få uoverskuelige økonomiske konsekvenser for os. Den risiko tør vi ikke løbe!

Er Coronavirussen på retur i løbet af Maj / Juni måned, da ser vi naturligvis nærmere på muligheder for afholdelse af en “mini-udgange” af vores nuværende ferielejr program. Ved at aflyse tager vi ansvar for vores udsatte og sårbare børn og familiers fysiske og mentale helbred.

Alle tilsagn om tilmeldinger er hermed annulleret.

Evt. deltagerbetaling vil blive refunderet.

Med venlig hilsen

Klaus Mariager Wagner
Formand – BLFA.

Ture

Børnenes Lystfisker Akademi har fokus på lystfiskeri, personlig dannelse og inkluderende fællesskaber.

Læs mere

Ansøgning

For at kunne komme i betragtning til gratis sommerferiehjælp gennem Børnenes Lystfisker Akademi.

Læs mere

Børnenes Lystfisker Akademi tilbyder:

  •  Kutterture flere steder i landet for hele familien.
  •  Fisketure fra strand og moler
  •  Sommertogter med skoleskibet MS Agape.
  •  Maritim Ferielejr for børn og familier.

Som udgangspunkt har alle vores aktiviteter, i og uden for ferier, brugerbetaling.

*** Børn, unge og familier som er henvist via kommune eller resurseperson, er altid selvskrevet på vores ture, hvis der forud for aktiviteten ligger en godkendelse fra førnævnte samarbejdspartner.

BLFA bygger sine værdier på:

  • at finde sin egen tro og have respekt for andres.
  • at værne om naturen og dens mange fødekæder.
  • at være en god kammerat.
  • at være hensynsfuld og hjælpe andre.
  • at høre andres meninger og danne sine egne.
  • at tage medansvar i familie og samfund.
pige-holder-makrel

Tilmeld/afmeld nyhedsbrev

Kontakt

STOR TAK TIL VORES FANTASTISKE SPONSORER