I løbet af de seneste tre år har vi fået mange donationer i form af pengegaver og tjenesteydelser fra private og fonde, der hver og en har været uundværlige og værdsatte, til gavn for vores ferielejre og kutterture på Øresund for sårbare og udsatte børn og familier rundt omkring i landets kommuner – både øst og vest for Storebælt.

Tiden er nu blevet moden til at folk, som ønsker at donere penge til os, kan få mulighed for at trække deres bidrag fra på deres selvangivelse.

Reglerne for at blive fradragsberettiget:

  • Den enkelte gavegiver skal i løbet af året samlet have ydet en gave på mindst 200 kr. til den pågældende almenvelgørende og almennyttige forening, fond, stiftelse eller institution m.v.

Alle, som donerer mindst 200 kr., får som tak for hjælpen mulighed for at deltage i en gratis kuttertur på Øresund d. 12. september eller 13. september fra Helsingør.

Donation kan ske via mobilepay nr. 65568. Skriv “donation” i emnefeltet.

For en ordentligheds skyld kan det oplyses, at vi selvfølgelig har indhentet godkendelse fra Indsamlingsnævnet.

Vi vil løbende holde jer opdateret på vores Facebookside ?