Søren & Mette-bøger søges!

I forbindelse med evaluering af vores ferielejre i 2020 sendte vi et spørgeskema ud til vores deltagere, hvor de skulle svare på en række spørgsmål. Bl.a. hvordan de oplevede deres egne faglige kvaliteter og faglige standpunkter i fagene dansk og matematik, sammenlignet med at føle sig ligeværdig i relationer klassen.

En ud af mange delkonklusioner viste med stor tydelighed, at udsatte børn og unge i langt højere grad havde et ringe selvbillede af egne faglige kompetencer end sine klassekammerater og klarer sig dårligere igennem folkeskolen, bl.a. fordi barnets sociale radius er begrænset til få individer, som ofte har samme sociale og faglige status som dem selv.

Disse fakta skal man som barn og familie have hjælp til at få ændret på. De øjeblikke, hvor det er lykkedes for os at flytte et barns grænser for at opnå følelsen af succes, har været i forbindelse med, at barnet har oplevet personlig anerkendelse for de værdier og holdninger, barnet udtrykte. I det øjeblik relationen mellem et barn og en frivillig var skabt, da var barnet langt mere modtagelig for læring.

I forbindelse med vores opfølgende aktiviteter og ferielejre har vi fra august til oktober måned 2020 tilbudt gratis lektiehjælp via videolink eller “en-til-en-undervisning” i vores lokaler i Farum. Det har vist sig at have været så stor en succes, at vi som pilotprojekt tilbyder lektiehjælp på vores familielejre i 2021.

Ligger du inde med læsebøgerne “Søren & Mette”, opgavebog og grammatikhæfter i dansk, tysk eller engelsk samt opgavematerialer til klassetrin 1.-8. klasse? Så kontakt os gerne. Kopimaterialer har ingen interesse.

Ligger du ikke inde med undervisningsmaterialer, er du velkommen til at give et bidrag via Mobilepay: 65568.

Vil du hjælpe? – så kontakt os her