Søg som familie

Step 1 – Betingelser

For at kunne komme i betragtning til gratis sommerferiehjælp gennem Børnenes Lystfisker Akademi, skal man opfylde mindst een af følgende betingelser.

BETINGELSER

  1. Ferieophold/aktiviteter for afgrænsede grupper af familier og voksne, som ud over en økonomisk vanskelig situation, er udsatte på grund af særligt komplekse sociale eller psykiske problematikker.
  2. Ferieophold/aktiviteter for børnefamilier hvis indtægter ikke overstiger rådighedsniveauet for kontanthjælp, dog ikke studerende og alderspensionister.
    • Kontanthjælpsmodtagere m.v. skal fremsende dokumentation fra Jobcenter om afholdelse af ferie. Førtidspensionister skal i stedet fremsende dokumentation for indtægtsgrundlag.

For alle ophold gælder, at barn eller familie er henvist af ressourceperson (klasselærer, støtteperson, sagsbehandler fagperson m.m.), som har kendskab til de enkelte problematikker og behov hos ansøger.

Step 2 – Indstilling til ophold

Din sagsbehandler, ressource person eller kommune skal indstille dit barn til ophold.

Kontakt din sagsbehandler, ressourceperson eller kommune for hjælp til udfyldelse af skema.

Step 3 – Ansøgning via NemID

Dokumentationen skal fremsendes gennem tilknyttet sagsbehandler via NemID sikker post til Børnenes Lystfisker Akademi.

Ansøgningsperioden løber fra d. 1/5 2019 til d. 30/5 2019.
Du får svar på din ansøgning mellem d. 1/6 2019 til d. 30/6 2019.

Information vedrørende turene fremsendes derefter på ansøgers personlige e-mail. Bekræftelse fra deltager skal sendes på e-mail (info@blfa.dk).

Søg for uledsaget barn

Step 1 – Betingelser

For at kunne komme i betragtning til gratis sommerferiehjælp gennem Børnenes Lystfisker Akademi, skal man opfylde følgende betingelser.

BETINGELSER

  1. Ferieophold/aktiviteter for børn og unge op til 18 år der er udsatte på grund af egne eller forældres økonomiske og sociale problematikker.

For alle ophold gælder, at barnet skal være henvist af ressourceperson (klasselærer, støtteperson, sagsbehandler fagperson m.m.), som har kendskab til de enkelte problematikker og behov hos barnet. (Max. én A4-side)

Step 2 – Indstilling til ophold

Din sagsbehandler, ressource person eller kommune skal indstille dit barn til ophold.

Kontakt din sagsbehandler, ressourceperson eller kommune for hjælp til udfyldelse af skema.

Step 3 – Ansøgning via NemID

Dokumentationen skal fremsendes gennem tilknyttet sagsbehandler via NemID sikker post til Børnenes Lystfisker Akademi.

Ansøgningsperioden løber fra d. 1/5 2019 til d. 30/5 2019.
Du får svar på din ansøgning mellem d. 1/6 2019 til d. 30/6 2019.

Information vedrørende turene fremsendes derefter på ansøgers personlige e-mail. Bekræftelse fra deltager skal sendes på e-mail (info@blfa.dk).