Step 1

For at kunne komme i betragtning til sommerferiehjælp gennem Børnenes Lystfisker Akademi, skal man opfylde mindst een af følgende betingelser for at komme i betragtning til gratis sommerophold.

 

BETINGELSER

  1. Ferieophold / aktiviteter for børn og unge op til 18 år der er udsatte på grund af egne eller forældres økonomiske og sociale problematikker.
  2. Ferieophold / aktiviteter, hvor indholdet af aktiviteter henvender sig til en samlet gruppe af beboere i særligt udsatte områder.
  3. Ferieophold / aktiviteter for afgrænsede grupper af familier og voksne, som ud over en økonomisk vanskelig situation, er udsatte på grund af særligt komplekse sociale eller psykiske problematikker.
  4. Ferieophold / aktiviteter for børnefamilier  hvis indtægter ikke overstiger rådighedsniveauet for kontanthjælp, dog ikke studerende og alderspensionister.  (Kontanthjælpsmodtagere m.v. skal fremsende dokumentation fra Jobcenter om afholdelse af ferie. Førtidspensionister skal i stedet fremsende dokumentation for indtægtsgrundlag. )
  • For alle ophold gælder at barn eller familie er henvist af resurseperson (klasselærer, støtteperson, sagsbehandler fagperson m.m.), som har kendskab til de enkelte problematikker og behov hos ansøger.

Step 2

For at kunne komme i betragtning til sommerferiehjælp gennem Børnenes Lystfisker Akademi, skal du kontakte din sagsbehandler/kommune.

Step 3

OBS!

Ansøgere som søger ferieophold som familie, skal fremsende dokumentation fra Jobcenter om afholdelse af ferie.

Dokumentationen skal sendes på e-mail: info@blfa.dk

INSTAGRAM BILLEDER: