Information for

Børn, unge og familier

Tilmeld dig her

Læs mere om BLFA

Vær med!

Hos Børnenes Lystfiskerakademi tilbyder vi børn, unge og familier fra alle samfundslag fritidsaktiviteter i form af lystfiskeri og friluftsliv, som kan fremme personlig udvikling og styrke den enkeltes kompetencer.

Du/I har mulighed for at deltage i vores ture og aktiviteter, uanset hvor I Danmark, du/I bor.

Vores værdier bygger på:

 • at finde sin egen tro og sine egne værdier og have respekt for andres,
 • at værne om naturen og dens mange fødekæder,
 • at være en god kammerat,
 • at være hensynsfuld og hjælpe andre,
 • at høre andres meninger og danne sine egne,
 • at tage medansvar i familie og samfund.

Læs mere om de ture og aktiviteter, vi tilbyder, her.

Om vores ture og aktiviteter

Vi fisker efter sæsonens fisk. Turene er oplagte familieture og kræver ingen forudgående kendskab til fiskeri.

Vores frivillige hjælpere står hele tiden klar med hjælp, gode råd, hygge og gode grin, samt rensning og filetering af fangsten. Der er altid gratis lån af fiskegrej på turene.

På vores ture skeles der IKKE til religion, race, politisk overbevisning eller andet, der kan grave grøfter.

Kort sagt; alle er velkomne!

 

Hvordan kan du/I deltage i vores ture?

Som udgangspunkt har alle vores aktiviteter, i og uden for ferier, brugerbetaling.

Hvis du/I ikke selv har mulighed for at betale for at deltage i en af vores ture, skal du/I ansøge via sagsbehandler eller anden relevant kontaktperson fra kommunen.

Hvis du/I er henvist fra kommunen, er du/I altid selvskrevne på vores ture, hvis der forud for aktiviteten ligger en godkendelse fra den pågældende samarbejdspartner.

Læs mere om, hvordan du søger om at få turen betalt, her.

Vil du tilmelde dig – og selv betale for at deltage?

Ture vi arrangerer

Maritime ferielejre for børn og familier

Vores familieferier for udsatte og sårbare børn og familier er et af vores flagskibe, der kan give et afbræk fra en presset hverdag. Et ferieophold med BLFA kan bidrage til fornyet livsmod og øget livskvalitet hos hvert enkelt familiemedlem.

Togter med Skibet M/S Agape

BLFA og søspejderskibet M/S Agape afholder togter for unge i alderen 12-17 år. Kom med og få en uforglemmelig oplevelse for livet!

Kutterture for hele familien

Ta' med på kuttertur! Vores kutterture på Øresund er oplagte familieture og kræver intet forudgående kendskab til fiskeri. Vi stiller gratis lån af fiskegrej og redningsvest til rådighed.

Fisketure fra strande og moler

Fra april til og med oktober afholder vi kyst- og moleture rundt omkring i Danmark, hvor der findes en havn eller gode fiskespots ved kysten. Vi pakker foreningens trailer med fiskegrej og båludstyr og drager på eventyr i naturen.

Sådan søger du

om at få betalt dit barns ferieophold

At kunne give et ferieminde til sit barn er ikke altid en selvfølge, hvis man som forælder af fysiske eller psykiske årsager er havnet på offentlig forsørgelse. Derfor beder vi dig om at tage kontakt til din families sagsbehandler og bede om hjælp til at komme i betragtning til et betalt ferieophold.

Nedenfor har vi opstillet nogle meget simple kriterier, der skal være opfyldt, for at dit barn eller din familie kan komme i betragtning til et betalt ferieophold. Som udgangspunkt er det enten en hjemkommune eller ansøgeren selv, der skal betale for opholdet.

Se kriterierne her

Vi samarbejder med Broen Danmark og lokale menighedsråd, som træder til, hvis den pågældende kommune ikke har mulighed for at betale for opholdet. Andre gange kan det være, at man som ansøger selv skal betale en lille smule af den samlede deltagerbetaling, hvor resten af beløbet bliver betalt af kommunen.

Har du spørgsmål?

Kriterier

for at få et ferieophold eller en aktivitet betalt via din sagsbehandler

Kriterier for at få en tur betalt for børn og unge fra 8-18 år

 

Har du et barn eller en ung på mellem 8-18 år, som gerne vil ansøge om at få et ferieophold eller en aktivitet betalt?

Kriteriet for at få betalt et ophold er, at barnet eller den unge er socialt udsat og sårbart på grund af egnes eller forældres økonomiske og sociale problematikker.

Indstilling til ferieophold eller aktivitet sker via familiens sagsbehandler, der ligeledes skal fremsende en kort beskrivelse af dine barnets problematikker og eventuelt særlige forholdsregler i forhold til håndteringen af barnet/den unge.

Vi tilbyder følgende aktiviteter til børn og unge fra 8-18 år med henvisning fra sagsbehandler:

 

 • Ferielejr på Ungdomsøen: 5 overnatninger i shelter eller telt, inkl. forsikring, transport, aktivitet, ophold og forplejning.
 • Sheltertur til Møns Klint: 1 overnatning inkl. transport og forplejning.
 • Kutterture på Øresund.
Kriterier for at få en tur betalt for børnefamilier

Som børnefamilie har I mulighed for at søge om betalt ferieophold:

 • hvis du/I modtager kontanthjælp, fordi du/I midlertidigt er ude af stand til at forsørge dig selv og din familie, eller
 • hvis dine/jeres indtægter totalt ikke overstiger rådighedsniveauet for kontanthjælp (dog ikke studerende og alderspensionister).

Jeres sagsbehandler skal sikre, at hver enkelt familie, der søger om ferieophold, lever op til kravene for bevilling af ferieophold.

Indstilling til ferieophold for familier sker via familiens sagsbehandler, der ligeledes skal fremsende en kort beskrivelse af familiens problematikker og eventuelt særlige forholdsregler i forhold til håndteringen af barnet/den unge.

Har du spørgsmål?

Kontakt os her

12 + 3 =

Følg os