Børne- & unge ambassadør

Som en del af vores pædagogiske metode til at fastholde deltagernes interesse og forankring af projektet, uddanner vi tidligere og nuværende deltagere til ”børne- & unge ambassadører”. En ”børne- & unge ambassadør” er en person, som hjælper til i forbindelse med aktiviteter i friluftsliv og maritim undervisning.


Kursusweekend:

Som “Børne- og unge ambassadør” bliver man klædt på til at være rollemodel og et godt forbillede for andre, samt får mulighed for at tilegne sig stærke faglige og sociale kompetencer.

Ved at uddanne deltagerne som ambassadører gives personligt ejerskab, som er med til at styrke den enkeltes personlige udvikling, dannelse og faglige kompetencer.

Deltagerne vil blive undervist i, hvordan man på en simpel og let tilgængelig måde, kan organisere en fisketur, øvelser i samarbejde og positive strategier, foreningens organisering og struktur, samt friluftsliv og fiskeri. Forløbet foregår over 2 weekender fredag – søndag.

Hen imod april /maj måned inviteres familier og søskende til at deltage i en aktivitetesdag, hvor kursisterne i praksis skal vise, hvad de har lært  omkring undervisning i fællesskab, friluftlivs og fiskeri.

Næste gang hold af B & U Ambassadører, foregå over to weekender, som er d. 7. – 9. september  afsluttende forløb finder sted d. 24. – 26. nov. 2018. (Begge ophold foregår på Nordfyn / Enebærodde)


Forankringen vil bla. bliver udmøntet på følgende måde:

  • Vi afholder løbende Pop-up arrangementer, hvor vi introducerer nysgerrige borgere, til hvad Børnene Lystfisker Akademi kan tilbyde i hele Danmark.
  • Vi afholder Weekend-events og feriecamps (i Venskabsforening regi)
  • Vi tilbyder et udkørende pop-up arrangement til fx botilbud, børnehaver, skoler samt klubber m.m.
  • Vi søger fonds- og puljemidler samt sponsorater og gode samarbejdspartnere, der gør det muligt at afholde friluftsaktiviteter hele året.
Kontakt os gerne, hvis du også vil være
børne- & unge ambassadør hos Børnenes Lystfiskeri Akademi.