Om os

Hvad er Børnenes Lystfisker Akademi?

Børnenes Lystfisker Akademi har til formål at tilbyde familier og børn fra alle samfundslag fritidsaktivitet i form af lystfiskeri og friluftsliv, som kan fremme personlige udvikling og styrke den enkeltes kompetencer. Her i blandt socialt udsatte familier og børn. På sigt kan det være med til at skabe grobund for sociale netværk og vidensdeling.

Baggrund:

Børnenes Lystfisker Akademi tog sin begyndelse i 2014, hvor vi dengang hed Hillerød Fiskeskole. I 2017 valgte vi at ændre navn, fordi vi ikke længere så os selv som værende en lokal forening men en landsdækkende forening med frivillige fra hele Danmark. Derfor gav det mening for os at ændre foreningens navn til Børnenes Lystfisker Akademi.

Økonomien er styret af indtægter fra foreningens medlemmer, bidrag fra fonde og sponsorer. Hertil kommer materiel støtte fra privatpersoner, som vælger at donere overskydende fiskegrej samt tilbyder alt fra gratis lån af overnatningsmuligheder til lån af trollingbåd.

Det relations skabende forenings-arbejde:

Vores instruktører kommer alle med vidt forskellig baggrund, som spænder fra juristen til fabriksarbejderen. Forskelligheden og respekten for andres holdninger, meninger og verdensbillede er vigtige grundelementer for at kunne skabe positive relationer med andre. Derfor består meget af den læring, som finder sted på Børnenes Lystfisker Akademi, af at børnene lærer at formidle et budskab over for andre. Det kan fx være ved at skulle instruere sine kammerater i fiskeri, give en fælles meddelelse eller indgå i et samarbejde med andre om at løse en konkret opgave.

Overalt i det arbejde, vores frivillige laver i BLFA, er der nærvær og relations kompetencer. Hos BLFA er der tid til fordybelse og nærværende voksne. Tid til en snak om, hvor barnet er i sit liv. Hvad er godt? Hvilke udfordringer kæmper barnet / den unge med?

Hvordan kommer man videre?

Vores arbejde er ikke at stille diagnoser eller på anden måde forsøge at udrede et barn / ung. Men vi giver plads og tid – og hjælper den enkelte til at tage et aktivt medansvar for fællesskabet!

Teamarbejde og relations kompetencer bruges aktivt i forbindelse med fiskeriet. Her kommer deltagerne helt automatisk til at skulle hjælpe hinanden for at få fiskeriet til at fungere optimalt. Lystfiskeri er et fantastisk redskab til at nedbryde personlige grænser – Fra første gang man får en fiskestang i hænderne! Hvordan fungerer den, og hvordan renser man en fisk? Det er for mange en ny verden, som her åbner sig.

Børnenes Lystfisker Akademi har fokus på lystfiskeri, personlig dannelse og inkluderende fællesskaber….