Om os

Støt os her

Vores mission

Børnenes Lystfiskerakademi har fokus på

lystfiskeri, personlig dannelse og inkluderende fællesskaber

Om Børnenes Lystfiskerakademi

Børnenes Lystfiskerakademi har til formål at tilbyde børn, unge og familier fra alle samfundslag fritidsaktiviteter i form af lystfiskeri og friluftsliv, som kan fremme personlig udvikling og styrke den enkeltes kompetencer.

Vi har særligt fokus på at støtte socialt udsatte børn, unge og familier. Vores vision er, at det på sigt kan bidrage til at skabe grobund for socialt netværk og vidensdeling.

 

Vores værdier

Vi arrangerer ferier og fisketure for socialt udsatte børn, unge og familier fra hele Danmark.

Vores værdier bygger på:

  • at finde sin egen tro og sine egne værdier og have respekt for andres,
  • at værne om naturen og dens mange fødekæder,
  • at være en god kammerat,
  • at være hensynsfuld og hjælpe andre,
  • at høre andres meninger og danne sine egne,
  • at tage medansvar i familie og samfund.

Læs mere om de ture og aktiviteter, vi tilbyder, her.

 

Hvordan kan du deltage i vores ture?

Som udgangspunkt har alle vores aktiviteter, i og uden for ferier, brugerbetaling.

Hvis du ikke selv har mulighed for at betale for at deltage i en af vores ture, skal du ansøge via sagsbehandler eller anden relevant kontaktperson fra kommunen.

Læs mere om, hvordan du ansøger om at få turen betalt.

Børn, unge og familier, som er henvist fra kommunen, er altid selvskrevne på vores ture, hvis der forud for aktiviteten ligger en godkendelse fra den pågældende samarbejdspartner.

Klik her for at tilmelde dig, hvis du selv vil betale for turen. Her kan du også læse mere om de ture, vi udbyder.

Om vores ture og aktiviteter

Vi fisker efter sæsonens fisk. Turene er oplagte familieture og kræver ingen forudgående kendskab til fiskeri.

Vores frivillige hjælpere står hele tiden klar med hjælp, gode råd, hygge og gode grin, samt rensning og filetering af fangsten. Der er altid gratis lån af fiskegrej på turene.

Som en del af vores idégrundlag har vi også fokus på at tiltrække ressourcestærke børn, unge og familier på turene. Det gør vi for at skabe nye relationer, som kan være med til at bryde fastlåste sociale adfærdsmønstre.

Vores arrangementer er målrettet børn, unge og familier i hele Danmark, og vi samarbejder med kommuner, skoler og institutioner for at få udbredt kendskabet til vores arbejde.

Vi gør desuden opmærksom på, at vores hjemmeside vil være under ombygning frem til d. 6. februar 2021.

Antal medlemmer

Antal frivillige

Historien bag

Børnenes Lystfiskerakademi tog sin begyndelse i 2014. Dengang hed vi Hillerød Fiskeskole. Men i 2017 valgte vi at ændre navn, fordi vi ikke længere så os selv som værende en lokal forening, men en landsdækkende forening med frivillige fra hele Danmark. Derfor gav det mening for os at ændre foreningens navn til Børnenes Lystfiskerakademi.

Se Hillerød Fiskeskoles gamle hjemmeside her.

Vores økonomi er styret af indtægter fra foreningens medlemmer samt bidrag fra fonde og sponsorer. Hertil kommer materiel støtte fra privatpersoner, som vælger at donere fiskegrej, de har til overs, samt tilbyde gratis lån af overnatningsmuligheder og lån af trollingbåd.

 

Det relationsskabende foreningsarbejde

Vores frivillige instruktører kommer med vidt forskellig baggrund, der spænder fra juristen til fabriksarbejderen!

Forskelligheden og respekten for andres holdninger, meninger og verdensbillede er vigtige grundelementer for at kunne skabe positive relationer med andre. Derfor består meget af den læring, som finder sted på Børnenes Lystfiskerakademi af, at børnene lærer at formidle et budskab over for andre. Det kan f.eks. være ved at skulle instruere sine kammerater i fiskeri, give en fælles meddelelse eller indgå i et samarbejde med andre om at løse en konkret opgave.

En fællesbetegnelse for det arbejde, vores frivillige tilfører i BLFA, kan beskrives som nærvær og relationskompetencer. Hos os er der tid til fordybelse og nærværende voksne. Tid til en snak om, hvor barnet er i sit liv. Hvad er godt? Hvilke udfordringer kæmper barnet eller den unge med? Hvordan kommer man videre?

Vores arbejde er ikke at stille diagnoser eller på anden måde forsøge at udrede et barn eller en ung. Men vi giver plads og tid – og hjælper den enkelte til at tage et aktivt medansvar for fællesskabet.

Teamsamarbejde og relationskompetencer bruges aktivt i forbindelse med fiskeriet. Her kommer deltagerne helt automatisk til at skulle hjælpe hinanden for at få fiskeriet til at fungere optimalt. Lystfiskeri er et fantastisk redskab til at nedbryde personlige grænser fra første gang man får en fiskestang i hænderne: Hvordan fungerer den? Hvordan renser man en fisk? Det er for mange en ny verden, som her åbner sig.

Hos Børnenes Lystfiskerakademi har vi fokus på lystfiskeri, personlig dannelse og inkluderende fællesskaber!

Organisation

Klaus Mariager Wagner

Klaus Mariager Wagner
Formand
info@blfa.dk

 

Hanna Charlotte Nødskov

Svend Pedersen
Kasserer
svend@blfa.dk 

Klaus Mariager Wagner

Jeppe Ragnar Andersen
Suppleant

Ann-Regitze Thorup Rasmussen

Jens Nielsen
Ekstern Bogholder

Allan Vitting

Allan Vitting
Web Koordinator
allan@blfa.dk

Hanna_Sohn

Hanne Sohn
Frivillig Koordinator

Hanna_Sohn

Poul Byø
Koordinator Kutterture

Ture vi arrangerer

Maritime ferielejre for børn og familier

Vores familieferier for udsatte og sårbare børn og familier er et af vores flagskibe, der kan give et afbræk fra en presset hverdag. Et ferieophold med BLFA kan bidrage til fornyet livsmod og øget livskvalitet hos hvert enkelt familiemedlem.

Togter med Skibet M/S Agape

BLFA og søspejderskibet M/S Agape afholder togter for unge i alderen 12-17 år. Kom med og få en uforglemmelig oplevelse for livet!

Kutterture for hele familien

Ta' med på kuttertur! Vores kutterture på Øresund er oplagte familieture og kræver intet forudgående kendskab til fiskeri. Vi stiller gratis lån af fiskegrej og redningsvest til rådighed.

Fisketure fra strande og moler

Fra april til og med oktober afholder vi kyst- og moleture rundt omkring i Danmark, hvor der findes en havn eller gode fiskespots ved kysten. Vi pakker foreningens trailer med fiskegrej og båludstyr og drager på eventyr i naturen.

Fonde vi har modtaget støtte fra

Kontakt os

3 + 2 =

Følg os