Hvem kan søge?

For at kunne komme i betragtning til sommerferiehjælp gennem Børnenes Lystfisker Akademi, skal man opfylde følgende kriterier:


1) Ferieophold / aktiviteter for børn og unge op til 18 år der er udsatte på grund af egne eller forældres økonomiske og sociale problematikker.

2) Ferieophold / aktiviteter, hvor indholdet af aktiviteter henvender sig til en samlet gruppe af beboere i særligt udsatte områder.

3) Ferieophold / aktiviteter for familier med eneforsørgere, der modtager SU eller anden offentlig uddannelsesydelse, og som ud over en økonomisk vanskelig situation, befinder sig i aktuel risiko for at frafalde studierne på grund af væsentlige sociale problematikker i familien.

4) Ferieophold / aktiviteter for afgrænsede grupper af familier og voksne, som ud over en økonomisk vanskelig situation, er udsatte på grund af særligt komplekse sociale eller psykiske problematikker.

5) Ferieophold / aktiviteter for børnefamilier  hvis indtægter ikke overstiger rådighedsniveauet for kontanthjælp, dog ikke studerende og alderspensionister.


Godkendelse fra ansøgning:

Vi sender indtastede ansøgninger videre til rette kommune. Alle ansøgninger bliver derfor verificeret af de sociale myndigheder / relevante fagpersoner i ansøgerens bopælskommune. Dermed sikrer vi, at det er dem, der trænger mest, der får hjælp. Måtte I have spørgsmål kontakt os gerne, vi hjælper gerne til med at finde en løsning.

Step 1

Læs og forstå vores betingelser for opnåelse af friplads som set øverst på siden.

Step 2

Udfyld nedenstående formular.

Vil du være interesseret i at deltage i vores arrangementer på et senere tidspunkt? janejved ikke

Har du lyst til at blive uddannet ”Børne- & unge ambassadør, hvor du underviser andre børn og unge i friluftsliv og fiskeri?” janej

Step 3

Vi behandler nu din ansøgning og vender tilbage.