Vores mission

Støt os

Bliv partner

Om os

Vores mission

I Børnenes Lystfiskerakademi arbejder vi med social ansvarlighed, selvrespekt og det vigtige budskab i, at alle har noget positivt at byde ind med i et fællesskab.

En del af vores forenings værdigrundlag er at tilbyde sociale fællesskaber med andre ligesindede. 

Vi tilbyder naturoplevelser i form af fiskeri, shelterture, kutterture, ture til Ungdomsøen i Øresund, sommertogter med søspejderskibet Agape, kutterture på Øresund samt lektiehjælp til børn, unge og familier.

Vores tilbud er specifikt målrettet socialt udsatte og sårbare grupper i vores samfund. Via deltagelse i vores maritime og friluftslivsaktiviteter kan de tilegne sig naturvidenskabelig viden om den danske natur samt viden om, hvordan vi alle kan hjælpe til med at passe på vores fælles natur ved hjælp af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling lokalt.

Vi forstår mennesker som unikke individer, der repræsenterer en værdi og ressourcer. Vi er af den overbevisning, at alle mennesker har behov for omsorg og positiv opmærksomhed for at kunne tage ansvar for eget liv. Ligeledes mener vi, at mennesker opnår personlig udvikling, når vi har mulighed for at møde ligeværdige mennesker samt blive anerkendt og respekteret, som det menneske, man er.

I vores sociale arbejde med at skabe positive fællesskaber, oplevelser og relationer mellem børn og unge, bruger vi naturformidling som en aktiv del af vores relationsarbejde. For at et barn kan lære at stå på egne ben, når det vokser op, har barnet brug for at tilegne sig sociale og fag-faglige, håndfaste kompetencer og viden, som det kan spejle sig i, og som kan bidrage til at skabe et positivt selvbillede.

Derudover har vi fokus på krop, bevægelse og vildskab i naturen. Et tema, der ikke er blevet mindre relevant af, at vores spørgeundersøgelse i evalueringen af afholdte ferielejre i 2020 bl.a. viste, at kun 50% af de 2-15-årige har prøvet at klatre i et træ. Derfor har vi indgået et partnerskab med ”Bevæg dig for livet”, hvor vi i forbindelse med vores ture til den lokale strand eller sø har fokus på, at børnene får bevæget sig, når de er på fisketur.

Vi har særligt fokus på at tilrettelægge aktiviteter og ferieophold for følgende målgrupper: 

  • Børn og unge op til 18 år, der er udsatte på grund af egne eller forældres økonomiske og sociale problematikker.
  • Samlede grupper af beboere i særligt udsatte områder (ghettolisten).
  • Familier med eneforsørgere, der modtager SU eller anden offentlig uddannelsesydelse, og som ud over en økonomisk vanskelig situation befinder sig i aktuel risiko for at frafalde studierne på grund af væsentlige sociale problematikker i familien.
  • Afgrænsede grupper af familier og voksne, som ud over en økonomisk vanskelig situation er udsatte på grund af særligt komplekse sociale eller psykiske problematikker – dog ikke studerende eller alderspensionister. Der skal være tale om et specielt udarbejdet program, typisk med inddragelse af særlig faglighed, som særligt matcher en specifik (typisk mindre) gruppe af voksne eller familier.
  • Børnefamilier, der modtager kontanthjælp, fordi de midlertidigt er ude af stand til at forsørge sig selv eller deres familie, eller hvis indtægter ikke overstiger rådighedsniveauet for kontanthjælp – dog ikke studerende og alderspensionister.

Har du spørgsmål?

Kontakt os her

12 + 5 =

Følg os